Malaysia- Châu Á thu nhỏ

Đất nước Malaysia được biết đến là một xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa và đa ngôn ngữ, nó có sự giao...