Rừng Taman Negara

Nếu so với khu rừng nằm trong bán đảo Malaysia, rừng già Amazon vẫn còn khá ‘trẻ’. Rừng Taman Negara, nằm trong công viên...

Động Batu: Hang động trong mây

Được ví von như một hang động trong mây hay thành phố trong mây. Động Batu xem là hang động đẹp nhất của đất...