Rừng Taman Negara

Nếu so với khu rừng nằm trong bán đảo Malaysia, rừng già Amazon vẫn còn khá ‘trẻ’. Rừng Taman Negara, nằm trong công viên...