Vườn dâu Biofresh là một trong những vườn dâu tây nổi tiếng nhất tại Đà Lạt hiện nay.

Vườn dâu Biofresh là một trong những vườn dâu tây nổi tiếng nhất tại Đà Lạt hiện nay.